Zasady Użytkowania

1. Strony transakcji.

· Nabywcą może być firma lub pełnoletnia osoba fizyczna.
· Właścicielem sklepu internetowego jest firma COACHING INSTITUTE, skrytka pocztowa 28, 00-950 Warszawa 1 | email ap [@] agnieszkaprzybysz.com | tel. 888 75 888 1
Zarejestrowanej jako „COACHING INSTITUTE” , 05-402 Otwock , Nip 532 201 35 25 Regon: 142373076

2. Oferta sklepu.

· Wszystkie podane ceny na produkty i usługi są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
· Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i posiadają gwarancję producenta.
· Podane specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
· Jeżeli zdjęcie przedstawia więcej niż 1 produkt, cena odpowiada tylko produktowi opisanemu obok zdjęcia.

3. Zamówienia.

· Zamówienia można składać korzystając z koszyka na stronie sklep.coachinginstitute.pl, sklep.agnieszkaprzybysz.com lub pocztą elektroniczną na adres ap@coachinginstitute.biz
· Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych oraz adresu e-mail. W przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
· Złożenie zamówienia potwierdzane jest e-mailem, a szczegóły dostawy oraz płatności uzgadniane są telefonicznie.

4. Formy płatności.

Za zakupiony towar można zapłacić przelewem na konto nr PL 46 1870 1045 2078 1070 1663 0001
Przelewy zagraniczne: SWIFT NESBPLPW
tytułem: Twój nr zamówienia i nazwisko

przed dostawą zamówionych produktów i usług.

Przy zamówieniach niestandardowych oraz przekraczających kwotę 3.000 PLN pobieramy zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia.
Przelewu należy dokonać na następujące dane:

COACHING INSTITUTE
PL 46 1870 1045 2078 1070 1663 0001
Przelewy zagraniczne: SWIFT NESBPLPW
tytułem: Twój nr zamówienia i nazwisko

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.
Lub za pośrednictwem sklepu on Line przez paypal lub serwis przelewy24.pl obsługujący rachunki bankowe w wielu bankach. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Transport.

Dostarczenie towaru następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (w zależności od wielkości zamówionych produktów). Sposób i koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.

6. Faktury.

· Na życznie klienta zakup produktu w sklepie potwierdzony jest fakturą VAT.
· Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Nabywcy.
· Faktura wysyłana jest elektornicznie na adres e-mail w terminie 7 dni od daty wysłania towaru.

7. Reklamacje.

· Wady powstałe w transporcie.

Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu pracownik spedytora sporządza Protokół Reklamacji, który stanowi podstawę do wymiany towaru.
· Wady ukryte produktu.

Wszelkie reklamacje na wady ukryte produktu należy składać bezpośrednio do producenta zakupionego towaru. Reklamacja musi zawierać: dane Nabywcy, nazwę reklamowanego produktu, numer i datę faktury zakupu oraz opis usterki.

8. Zwroty towaru.

Sklep respektuje prawa Nabywcy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Nabywca może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dostarczenie go do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług internetowych, szkoleniowych i serwisów rozpoczętych, tuż po ich zakupie, przed upływem 14 dniowego terminu,
b) dotyczących nagrań audiowizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwrot nie będzie przyjęty, a towar zostanie odesłany na koszt Nabywcy. W przypadku uszkodzenia opakowania potrącamy 5% wartości towaru. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą na zwrócony towar. Gwarantujemy zwrot wartości produktu (przekaz lub przelew) w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzgodnienia właściwej procedury zwrotu.

9. Postanowienia końcowe.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Nabywcy do celów sprzedaży i wysyłki towaru. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawienia, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 13 poz.883). Dane osobowe przetwarzane przez firmę Coaching Institute są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z art.23 ust.1 pkt.3,4 i 5 wymienionej powyżej Ustawy. Dane dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu paypal lub przelewy24.pl podlegają ochronie przez Paypal i przelewy24.pl, Coaching Institute nie ponosi odpowiedzialności za te firmy.
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, zdjęcia i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.543 Kodeksu Cywilnego.
· Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
· Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Copyright Ochrona Praw Autorskich
Wszelkie prawa do materiałów, dokumentów i narzędzi oraz ich źródeł należą do Agnieszki Przybysz i Coaching Institute zarejestrowanej w Polsce. Przeznaczone są do indywidualnego i wyłącznie prywatnego użytku dla użytkownika serwisu www.CoachingInstitute.pl, www.CoachingInstitute.biz AgnieszkaPrzybysz.com i uczestników warsztatów prowadzonych przez APC i Coaching Institute.
Zarówno całość jak i żadna część tych materiałów, dokumentów i/lub źródeł nie może być zwielokrotniana, kopiowana reprodukowana, rozpowszechniana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, cyfrowej, fotograficznej lub mechanicznej), nie może też być nagrywana, tłumaczona lub wykorzystywana do celów innych niż wymienione powyżej bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Agnieszki Przybysz.
Zezwala się na korzystanie z materiału w serwisie TYLKO do indywidualnych potrzeb użytkownika serwisu.
Cała zawartość materiałów dostarczana i udostępniana w tym serwisie podlega prawu autorskiemu Agnieszki Przybysz.
Nieuprawnione zwielokrotnianie, kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie, itp. jakichkolwiek materiałów w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone i stanowi pogwałcenie praw Agnieszki Przybysz i Coaching Institute.
Wszelkie naruszenie praw Agnieszki Przybysz, Coaching Institute jest zabronione pod groźbą kary.
Jednocześnie jako użytkownik akceptujący ten regulamin zgadzasz się nie usuwać lub zmieniać zapisu o prawach autorskich (copyright) z jakichkolwiek materiałów w tym serwisie i tobie dostarczonych.

11. Wydarzenia i warsztaty online oraz stacjonarne są nagrywane lub filmowane, biorąc w nich udział wyrażasz zgodę na ich nagrywanie i przetwarzanie oraz udostępnianie zdjęć z Twoim udziałem, jeśli takowe były robione podczas wydarzenia na żywo (możesz przed warsztatem poinformować prowadzącą o tym, że nie chcesz uczestniczyć w zdjęciach grupowych).

Wyrażasz zgodę na nagrywanie audio, zdjęcia, filmowanie i wykorzystanie swojego wizerunku w jakikolwiek z technicznego punktu widzenia sposób, na wszelkich polach eksploatacji, w tym m.in. wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie: nadawanie, emitowanie, publiczne udostępnianie, itp. odtwarzanie w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów. Prawa te przekazujesz bezpłatnie Coaching Institute na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie oświadczasz, że przeczytałeś powyższe i w pełni rozumiesz ten zapis i jego znaczenie oraz skutki i jesteś prawnie nimi związany co oświadczasz AUTOMATYCZNIE wraz z dokonaniem rejestracji, zakupu w serwisie CoachingInstitute.pl i agnieszkaprzybysz.com
Tylko dobrowolna akceptacja tego regulaminu umożliwia korzystanie z tego serwisów.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu go nie akceptujesz, prosimy nie korzystaj z serwisu i nie rejestruj się.
Nie korzystanie z serwisu nie wyklucza zgodnie z obowiązującym prawem konieczności poszanowania praw autorskich i pokrewnych Agnieszki Przybysz i Coaching Institute.

12. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.