Polityka prywatności

Dokładamy najwyższej staranności do ochrony prywatności. Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podejmowanych na Danych Osobowych, które pozwolą Ci nam zaufać i korzystać w pełni z możliwości naszego Serwisu.
W Polityce Prywatności dowiesz się jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i Przetwarzania Danych Osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych.

Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Nas i wynikających z Polityki.
Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami przez mail [na dole strony].

Przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisów i Programów możemy prosić Cię o podanie niektórych Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne.

Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez Nas poproszony, nie uzyskasz dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisów i Programów.

Postanowienia Ogólne

1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek:
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Osobowe: oznacza wszelkie dane Odbiorców definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

Serwis: oznacza Naszą stronę internetową, za jej pośrednictwem korzystasz z bezpłatnych Podarunków, Programów w naszych serwisach- stronach internetowych lub logujesz się do Konta w portalu szkoleniowym, by korzystać z programów online.

Programy: oznacza to programy edukacyjne dostępne online na platformie szkoleniowej, pod subdomeną w domenie agnieszkaprzybysz.com, zabezpieczonej certyfikatem SSL, dostępne za pośrednictwem nowoczesnych przeglądarek internetowych.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) w naszych sklepach internetowych.

3. Dane osobowe podawane w formularzu na Stronach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Chcemy poznać Cię lepiej i Twoje potrzeby dlatego:

(a) podczas rejestracji do Serwisu poprosimy Cię o podanie danych: (a) imienia oraz (b) adresu e-mail.
(b) podczas dokonywania zakupu w naszych sklepach, prosimy Cię o podanie danych: jeśli reprezentujesz firmę – (a) dane firmy, którą reprezentujesz, (b) numer telefonu; jeżeli zarejestrowałeś się jako osoba fizyczna: (a) imię, (b) nazwisko (c) e-mail i opcjonalnie (d) adres korespondencyjny, (e) numer telefonu, pomocny przy realizacji zamówień produktów fizycznych m.in. takich jak książki i publikacje
(c) podczas kontaktowania się z Nami przez formularze dostępne na stronach, m.in. https://agnieszkaprzybysz.com/kontakt/ lub poprzez zakładkę „Zapytaj” lub „Formularze” aplikacji o sesje typu: https://agnieszkaprzybysz.com/aplikacja/ zbieramy o Tobie dane: (a) imię, (b) nazwisko i (c) adres e-mail (d) stronę www (opcjonalnie), aby jak najlepiej pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich wyzwań i problemów.
(d) podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego.

5. Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy.
Administratorem jest spółka pod firmą Coaching Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana ul.Wiewiórcza,05-402, Otwock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00000353949, NIP: 532 201 35 25 , REGON:142373076.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

6. Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

7. Dane Osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. w celu świadczenia usług związanych z działalnością Serwisów, udostępnianych Programów oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na Newsletter: Moc Inspiracji, w celu skorzystania z Prezentów / materiałów edukacyjnych audio, wideo i innych.
f. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar, transmisję live lub program online.
g. w celach marketingowych – przesyłania Ci naszych własnych informacji handlowych od czasu do czasu.
h. w celach statystycznych dla Nas

Administrator Danych

8. Decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:

(a) kontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu do Twoich Danych Osobowych (jeżeli jesteśmy ich administratorem) i informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
(b) na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;
(c) odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych
w całości lub części. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Serwisów i Programów.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: patrz poniżej punkt 16

9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy/ zakończeniu Programu lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych’

10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12. Nie udostępniamy Danych Osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

13. Dane Osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający/firmy, z którymi ściśle współpracujemy np. przy wysyłce mailingów, realizacji webinarów, płatności online itp.

14. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych
Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Ustawy.
Pamiętaj, żeby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do serwisów/programów, zarówno hasło, jak i login, w poufności.
Jeżeli dzielisz swój komputer /urządzenie przenośne / laptop, tablet, ipad/ wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Serwisu/ Programów wylogować się.

Ciasteczka

15. Pliki Cookie
Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

W naszym Serwisie wykorzystujemy kilka rodzajów ciasteczek:
(i) Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
(ii) Statystyczne – służące do celów statystycznych;
(iii) Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Na naszej witrynie stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
Jako Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari
• Microsoft Edge

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych stronach internetowych: www.agnieszkaprzybysz.com, www.coachinginstitute.biz i w innych Naszych Serwisach.

Jesteśmy dla Ciebie

16. Kontakt z Nami
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić:
(a) na adres e-mail: admin @ coachinginstitute.biz
(b) za pomocą formularza dostępnego na stronie https://agnieszkaprzybysz.com/kontakt lub zakładki „ZAPYTAJ”
(c) bezpośrednio w zakładce „POMOC”, po zalogowaniu do platformy szkoleniowej

Coaching Institute zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.agnieszkaprzybysz.com i www.coachinginstitute.biz w zakładce „Polityka Prywatności”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszych stron internetowych i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisów przez wszystkich naszych użytkowników.

********

Użytkowników serwisu AgnieszkaPrzybysz.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności masz prawo nie korzystać z naszych Serwisów i nie rejestrować się oraz nie podawać danych.

Dziękujemy za Twoje zaufanie!